Όροι Χρήσης

Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε να χρησιμοποιήσει κάθε πρόγραμμα συσκευής ή λογισμικού για την άμεση ή έμμεση διασύνδεση, ή να προσπαθήσει να διασυνδεθεί, με αυτή την ιστοσελίδα για να ανακτήσει το περιεχόμενο ή και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία. Απαγορεύεται επίσης να παρέμβει ηλεκτρονικά η με κάθε άλλο τρόπο, στην κανονική λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου, οποιαδήποτε δραστηριότητα που θεωρούμε αδικαιολόγητη και « βαραίνει» τη ροή της ιστοσελίδας μας ή καθιστά αυτή δύσχρηστη ή αδύνατη προς χρήση από άλλους πελάτες μας ή το λοιπό αγοραστικό κοινό θα τερματιστεί πάραυτα.
Παρακολουθούμε συνεχώς όλους κατά την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, καθώς και τις δραστηριότητες όλων των αυτοματοποιημένων συστημάτων ή των προσώπων που διεξάγουν παράλογο ποσό αναζητήσεων, με σκοπό την πρόσβαση σε πληροφορίες ή / και τις τιμές.
Τα συστήματα αυτά θα μπλοκαριστούν από τις ιστοσελίδες μας όπως και τα πρόσωπα. Η χρήση της ιστοσελίδας δηλώνει τη συμφωνία σας να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους Χρήσης.
Παραπέρα δικαιούμαστε να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας στα ποινικά ή αστικά δικαστήρια και να ζητήσουμε την άρση της προσβολής αυτής αλλά και τυχόν ζημία που έχουμε υποστεί από την δόλια αυτή δραστηριότητα.